ISCP Annual Parliament 2009

Speaking today at the Annual Parliament Meeting, Senior Citizens’ Parliament President Sylvia Meehan expressed the deep shock which Older People are feeling as a result of the removal of the Christmas Bonus for all Social Welfare Recipients.

Ms Meehan said that it was the equivalent of a 2% reduction in State Pension for Old Age pension recipients. She called on Government behalf of the Older People of Ireland to reconsider the decision to withdraw this payment.

Continuing she said

Older People living in fuel inefficient houses will, she warned, be colder and poorer this year unless this decision is reversed.

The Parliament meeting continues today and tomorrow in the Dublin Institute of Technology, Gleeson Hall, Kevin Street, Dublin 8, 17th April & Saturday 18th April 2009.

—————–

DÍOMÁ DOMHAIN AR SEANÓIRÍ FAOI EASPA BÓNAS NA NOLLAG

Agus í ag caint inniu ag Parlaimint Chinnbhliana Seanóirí na hÉireann, léirigh Uachtarán na Parlaiminte, Sylvia Meehan, an suaitheadh domhain atá sean-mhuintear na hÉireann mar gheall ar an ghearradh siar ar bhónas na Nollag dóibh siúd atá i dteideal cabhair leasa shóisialaigh.

Dúirt Sylvia gurb ionann an ghearradh seo agus ísliú 2% ar phinsin an Stáit. Mhol sí go láidir don Rialtas ath-mhachnamh a dhéanamh ar an gcine seo.

Ag leanúint ar aghaidh, “tá cónaí ar sean-daoine i dtithe a chuireann breosla amú – beidh na daoine seo níos fuara agus níos boichte tráth Nollag na bliana seo muna thagann athrú iomlán ar an gcine seo” arsa Uachtarán na Parlaiminte.

Leanann Parlaimint Chinnbhliana Seanóirí na hÉireann inniu agus amárach (Dé Satharn) in Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath, Sráid Chaoimhín.